Kráčajte strategicky za svojím cieľom

Marketingová stratégia

pre silné značky

Prečo je marketingová stratégia taká dôležitá?

Stratégia umožňuje vašej značke odlíšiť sa na trhu a efektívne komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi. Silná marketingová stratégia zabezpečuje, že váš hlas je konzistentne počuť v preplnenom trhovom prostredí a pomáha budovať dôveru a lojalitu zákazníkov. Jej cieľom je, aby potenciálny zákazník poznal vašu značku a spomenul si na vás, keď potrebuje váš produkt alebo službu. 

Čo marketingovou stratégiou získate?

Srdcom marketingovej stratégie je komunikácia značky. Marketingová stratégia pre silné značky zahŕňa dôkladný výber marketingových kanálov tak, aby sa maximálne využil dostupný rozpočet a dosiahla sa optimálna viditeľnosť a známosť značky. Značka musí byť tam, kde môže zasiahnuť zákazníkov a musí adresovať skutočné potreby a túžby zákazníkov.

Čo od nás môžete očakávať?

Ako sa vytvára marketingová stratégia?

Celostne sa pozrieme na trhové prostredie, konkurenciu, vašich zákazníkov, vaše produkty a služby, fungovanie a komunikáciu vašej spoločnosti smerom dovnútra, predajné kanály a komunikáciu so zákazníkmi.

1. Deep-dive workshop

Stretneme sa s kľúčovými ľuďmi z riadenia a vedenia spoločnosti a spolu si posvietime na kľúčové otázky a odpovede o vašom biznise, obchode a marketingu. Je potrebný jasný pohľad na váš biznis, zámer a ciele. 

2. Prieskum, analýza, insight a možnosti

 

V tomto kroku prebieha prieskum, analýza a definuje sa značka ako taká.

Zväčšovacou lupou sa pozeráme na:

  • Váš biznis, produkty, služby, aktivity a značku, ako pôsobí a funguje teraz
  • Trhovú situáciu a diery, obmedzenia a príležitosti pre vašu značku na trhu
  • Konkurenciu
  • Cieľové skupiny a akí sú vaši ideálni zákazníci

3. Stratégia značky

Pozrieme sa dôkladne aj na stratégiu vašej značky. Definujeme postavenie značky na trhu, ako sa značka bude prejavovať, čo bude hovoriť, a akým spôsobom. Navrhujeme messaging, charakteristické prvky značky a aktivity, ktorými značka môže zaujať svoje miesto na trhu.  

Definujeme si princípy a ciele vašej marketingovej komunikácie. Definujeme obsahové a reklamné výstupy značky a navrhujeme účinné kanály a metódy komunikácie. Hovoríme teda o tom, čo, ako, s kým, kde a prípadne kedy a prečo budeme komunikovať. 

4. Akvizičná stratégia a ciele

Cieľom akvizičnej stratégie je pritiahnuť nových zákazníkov a zvýšiť trhový podiel spoločnosti. Akvizičná stratégia je zameraná na rozširovanie zákazníckej základne. Chceme dosiahnuť, aby bola vaša značka prítomná v každej fáze nákupného procesu klienta. Definujeme si taktiež cestu zákazníka od úvodného zoznámenia sa potenciálneho zákazníka s vašou značkou až po aktívneho klienta.

5. Akčný plán marketingových aktivít

V tomto kroku vypracujeme plán marketingových aktivít a špecifický plán krokov, termínov a zodpovedností pre implementáciu stratégie s návrhom rozpočtu a predpokladanými výsledkami. 

K Marketingovej stratégii pre silné značky je možné dokúpiť:

Naming – tvorbu názvu pre značku

Systém vizuálnej identity pre silné značky

Tvorbu webovej stránky

Prieskumy o povedomí o značke a iné prieskumy

Produktovú stratégiu pre silné značky

Exekutívu marketingovej stratégie a iné

Ako mám nastaviť ceny mojich produktov a služieb?

 

Nastavenie ceny nie je jednoduchá úloha, ale s dôkladnou analýzou a zvážením všetkých faktorov môžete stanoviť cenu, ktorá bude pre vás aj vašich zákazníkov optimálna.

Netreba zabúdať na to, že cena je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupné rozhodnutie zákazníka. Dôležitá je aj kvalita produktu, marketing, zákaznícky servis iné.

Aj s vaším produktovým portfóliom a cenotvorbou vám radi pomôžeme.

Ako môžem docieliť, aby odo mňa ľudia nakupovali?

 

Je to jednoduché (a je za tým veľa práce): Zjednoťte úsilie celej firmy pod jednou stratégiou. Budujte značku, dôveru a vzťahy. Zdieľajte svoje hodnoty. Ponúkajte kvalitné produkty a služby. Uľahčite ľuďom nákup, buďte dostupní a vychádzajte im v ústrety. Buďte viditeľní a investujte do marketingu a reklamy. Poznajte svoj unique selling point.

Ako nájsť a osloviť moju cieľovú skupinu?

 

Pre pochopenie cieľovej skupiny je potrebná analýza. Na základe dát sa zistí, kde sa vaša cieľová skupina nachádza a ktorými kanálmi a médiami ju možno efektívne osloviť. Netreba podceňovať  propagáciu. A v neposlednom rade je potrebné dbať na tvorbu kvalitného a relevatného obsahu a/alebo reklamného obsahu a ľúbivej grafiky. Dnes vám s tým už dokáže pomôcť aj AI, ale nezabúdajte, že človek vždy najradšej komunikuje s človekom. 👍

Ako pracovať s cieľovou skupinou vám pomôže definovať rozumná stratégia.

Kde a ako mám propagovať svoje produkty alebo služby?

 

Tajomstvom úspešnej propagácie je, okrem iného, zistiť, kde (a tiež kedy) sa nachádza vaša cieľová skupina a kde rada konzumuje obsah. Následne treba využiť dostupné cesty, aby k vám cieľová skupina mohla pohodlne prísť a nakúpiť. To, ktoré cesty (platformy a médiá) vybrať, závisí od mnohých faktorov. Ideálne je mať nastavenú dobrú stratégiu.

Ktoré marketingové kanály by som mal/a využívať?

Výber marketingových kanálov závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

  • Typ produktu alebo služby: B2B produkty sa propagujú inak ako spotrebiteľské produkty.
  • Cieľová skupina: Kde sa vaša cieľová skupina zdržuje online a offline? Aké platformy a médiá preferuje?
  • Marketingové ciele: Aké výsledky chcete propagáciou dosiahnuť? Zvýšenie povedomia o značke, generovanie leads, rast predaja?
  • Rozpočet: Koľko peňazí môžete investovať do marketingových aktivít?

Prosperujte so silnou

a zmysluplnou značkou

Tvoríme pre značky, ktoré menia svet na dobré miesto pre život

Dohodnite sa s nami na bezplatnej konzultácii

6 + 13 =