Kráčajte strategicky za svojím cieľom

Produktová stratégia

pre silné značky

Prečo je produktová stratégia taká dôležitá?

Produktová stratégia vymedzuje, ako produkt komunikuje so svojimi používateľmi či spotrebiteľmi. Ide o vytváranie plnohodnotných zážitkov, ktoré posilňujú značku a budujú pozitívny vzťah medzi produktom a klientmi. Zároveň by mala zabezpečiť, že každý aspekt produktu – od dizajnu po cenovú stratégiu – je optimálne nastavený tak, aby spĺňal očakávania zákazníkov a odlišoval sa od konkurencie.

Čo produktovou stratégiou získate?

Máte alebo vyvíjate produkt, produktové portfólio, a chcete vedieť, ako ho predať. „Ako na to“ rieši práve produktová stratégia. Získate jedinečnú a rozpoznateľnú identitu. Pomôžeme vám strategicky pomenovať jednotlivé produkty a produktové rady tak, aby názvy oslovili vašu cieľovú skupinu. Získate návod na efektívnu komunikáciu, ktorá vychádza z reálnych potrieb a očakávaní vašej cieľovej skupiny.

Čo od nás môžete očakávať?

Ako sa vytvára produktová stratégia?

Aj malé podniky a startupy môžu vyvinúť produktové stratégie, ktoré ich odlíšia a poskytnú im konkurenčnú výhodu. Nezáleží na veľkosti firmy, produktová stratégia je kľúčom k jej rastu v dynamickom konkurenčnom prostredí.

1. Deep-dive workshop

Stretneme sa s kľúčovými členmi vášho tímu vrátane produktových manažérov a/ alebo vývojárov. Spolu si prejdeme dôležité otázky týkajúce sa vlastností a funkcií produktu či služby a vášho produktového portfólia, ale aj ich trhovej potreby a konkurenčného umiestnenia. Porozprávame sa o tom, čo chceme v rámci produktovej stratégie dosiahnuť a dotkneme sa aj cenotvorby. Tento workshop umožní zosúladiť marketingové ciele s obchodnými očakávaniami.

2. Trhový prieskum a analýza konkurencie

Potrebujeme identifikovať kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú úspech vo vašom sektore. Preto sa zameriame na pochopenie trhu, konkurencie a cieľovej skupiny, vrátane jej potrieb, obáv, želaní a správania. Identifikujeme potenciálne výzvy a príležitosti na trhu.

3. Produkt ako značka

Váš produkt potrebuje svoju vlastnú identitu. Stanovíme, ako strategicky pomenovať produkty či rodiny produktov a ako by mal produkt komunikovať svoje hodnoty, osobnosť a príbeh, ktoré budú rezonovať s cieľovou skupinou. Tento proces zahŕňa určenie vizuálneho štýlu produktu, jeho hlasu a celkového vzhľadu, ktorý bude konzistentný vo všetkých bodoch interakcie so zákazníkom.

Definujeme si princípy a ciele vašej marketingovej komunikácie. Definujeme obsahové a reklamné výstupy značky a navrhujeme účinné kanály a metódy komunikácie. 

4. Stratégia marketingovej komunikácie

Definujeme spôsob komunikácie, ktorej prispôsobíme aj tvorbu obsahovej stratégie. Plán obsahu zahŕňa návrh rôznych formátov a kanálov, vrátane videí, blogov, tlačových správ a interaktívnych prvkov, v závislosti od preferencií vašej cieľovej skupiny. Dotkneme sa taktiež akvizičnej stratégie. Získate akčný plán s návrhom ďalších krokov.

K Produktovej stratégii pre silné značky je možné dokúpiť:

Systém vizuálnej identity pre produkty

Tvorbu webovej stránky alebo e-shopu

Prieskumy o povedomí o značke, produktoch a iné prieskumy

Marketingovú stratégiu pre silné značky

Exekutívu produktovej stratégie a iné

Ako mám nastaviť ceny mojich produktov a služieb?

 

Nastavenie ceny nie je jednoduchá úloha, ale s dôkladnou analýzou a zvážením všetkých faktorov môžete stanoviť cenu, ktorá bude pre vás aj vašich zákazníkov optimálna.

Netreba zabúdať na to, že cena je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupné rozhodnutie zákazníka. Dôležitá je aj kvalita produktu, marketing, zákaznícky servis iné.

Aj s vaším produktovým portfóliom a cenotvorbou vám radi pomôžeme.

Ako môžem docieliť, aby odo mňa ľudia nakupovali?

 

Je to jednoduché (a je za tým veľa práce): Zjednoťte úsilie celej firmy pod jednou stratégiou. Budujte značku, dôveru a vzťahy. Zdieľajte svoje hodnoty. Ponúkajte kvalitné produkty a služby. Uľahčite ľuďom nákup, buďte dostupní a vychádzajte im v ústrety. Buďte viditeľní a investujte do marketingu a reklamy. Poznajte svoj unique selling point.

Ako nájsť a osloviť moju cieľovú skupinu?

 

Pre pochopenie cieľovej skupiny je potrebná analýza. Na základe dát sa zistí, kde sa vaša cieľová skupina nachádza a ktorými kanálmi a médiami ju možno efektívne osloviť. Netreba podceňovať  propagáciu. A v neposlednom rade je potrebné dbať na tvorbu kvalitného a relevatného obsahu a/alebo reklamného obsahu a ľúbivej grafiky. Dnes vám s tým už dokáže pomôcť aj AI, ale nezabúdajte, že človek vždy najradšej komunikuje s človekom. 👍

Ako pracovať s cieľovou skupinou vám pomôže definovať rozumná stratégia.

Kde a ako mám propagovať svoje produkty alebo služby?

 

Tajomstvom úspešnej propagácie je, okrem iného, zistiť, kde (a tiež kedy) sa nachádza vaša cieľová skupina a kde rada konzumuje obsah. Následne treba využiť dostupné cesty, aby k vám cieľová skupina mohla pohodlne prísť a nakúpiť. To, ktoré cesty (platformy a médiá) vybrať, závisí od mnohých faktorov. Ideálne je mať nastavenú dobrú stratégiu.

Ktoré marketingové kanály by som mal/a využívať?

Výber marketingových kanálov závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

  • Typ produktu alebo služby: B2B produkty sa propagujú inak ako spotrebiteľské produkty.
  • Cieľová skupina: Kde sa vaša cieľová skupina zdržuje online a offline? Aké platformy a médiá preferuje?
  • Marketingové ciele: Aké výsledky chcete propagáciou dosiahnuť? Zvýšenie povedomia o značke, generovanie leads, rast predaja?
  • Rozpočet: Koľko peňazí môžete investovať do marketingových aktivít?

Prosperujte so silnou

a zmysluplnou značkou

Tvoríme pre značky, ktoré menia svet na dobré miesto pre život

Dohodnite sa s nami na bezplatnej konzultácii

6 + 10 =