Kráčajte strategicky za svojím cieľom

Posilnite svoju značku

so zmysluplnou stratégiou

Prečo je značka taká dôležitá?

Značka je oveľa viac než len logo a vizuálna identita. Je to súbor emócií, hodnôt a zážitkov, ktoré si vaši zákazníci spájajú s vaším menom. Značka spoločnosti alebo produktu je dušou a osobnosťou firmy a taktiež poskytuje konkurenčnú výhodu. V značke musia byť odzrkadlené vaše najhlbšie hodnoty a presvedčenia, s ktorými sa vaša cieľová skupina môže stotožniť na osobnej úrovni.

Prečo je stratégia taká dôležitá?

Stratégia je jasne definovaný a odsúhlasený cieľ, ktorý sa všetci v spoločnosti snažia dosiahnuť. Nanešťastie, mnoho podnikateľov sa stratégiou zaoberá až nakoniec, keď už všetko možné vyskúšali a nejako to nefungovalo. Stratégia odstraňuje neistotu, uľahčuje rozhodnutia a zefektívňuje procesy. Slúži nielen ako podklad pre tvorbu identity značky, a tým pádom jej smerovanie, ale aj ako “pravidlá hry” pre firmu.

Čomu sa venujeme pri tvorbe

Stratégie pre silné značky

Každá úspešná značka sa opiera o hlboké poznanie svojich hodnôt a presvedčení, ale aj o poznanie trhu, konkurencie, produktov či služieb a cieľovej skupiny. Z jasného poznania vyplýva zmysel a cieľ, ktoré sú kľúčové pre smerovanie značky k stabilite, rastu a úspechu.

JASNÝ POHĽAD NA VEC

Na začiatku je nutné nastaviť si zrkadlo a rozdeliť zrno od pliev, domnienky a zbožné želania od faktov. Potrebujeme sa ponoriť do cieľov a motivácií, odhaliť hodnoty a zasadiť do koreňov značky už pri jej budovaní zmysel, z ktorého môže rásť. Kladieme vám celú radu otázok, aby sme odhalili všetko o vašom biznise z pohľadu marketingu a obchodu. Vďaka tomu jasne uvidíte, kam značka na trhu patrí, aké je jej územie a kam môže v budúcnosti rásť.

UNIKÁTNY ŠTÝL ZNAČKY

V stratégii definujeme osobnosť vašej značky. Práve tá jej dáva jedinečný štýl, vďaka ktorému môže byť značka unikátna a ľahko rozlíšiteľná. Definujeme neviditeľné aj viditeľné atribúty značky, vďaka ktorým získava “dušu” a prihovára sa ľuďom ľudsky. Definujeme hodnoty a presvedčenia značky, jej charakter, benefity, správanie, ale taktiež spôsob komunikácie a vzhľad či to, aký značka vyvoláva pocit. Práve to pomáha značke stať sa konzistentnou v komunikácii.

AKČNÝ PLÁN KROKOV

Stratégia by nemala ostať len na papieri. Musí sa stať realitou. Získate od nás akčný plán krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby vaša značka naozaj zaujala svoje miesto na trhu. Toto je fáza, kedy prechádzame od stratégie k taktike, od celkového plánu, ako prejsť z bodu A do bodu B, k špecifickým krokom potrebným na dosiahnutie vášho cieľa. Okrem stratégie vám následne vieme ponúknuť aj exekutívu – tvorbu názvu pre vašu značku, systém vizuálnej identity a omnoho viac.

Čo od nás môžete očakávať

 Ako sa vytvárajú silné značky?

1. Deep-dive workshop

Úsilie celej firmy musí byť v dosahovaní cieľov jednotné. Stretneme sa s kľúčovými ľuďmi z riadenia a vedenia spoločnosti a tímu a spolu si posvietime na kľúčové otázky a odpovede o vašom biznise, obchode a marketingu.

2. Prieskum, analýza, insight a možnosti

V tomto kroku analyzujeme trh, konkurenciu a hľadáme príležitosti pre vašu značku. Definujeme cieľovú skupinu, jej potreby a ideálneho zákazníka. Bez prieskumu však môžeme len hádať. Najlepšie rozhodnutia sú založené na reálnych poznatkoch a faktoch. To znamená, že musíme komunikovať s cieľovou skupinou a pozorovať ju, aby sme pochopili ich vnímanie značky, ich správanie, preferované spôsoby komunikácie a ako sa rozhodujú.

3. Osobnosť značky

Definujeme osobnosť značky a jej príbeh. Jasne definovaná osobnosť značky vám pomôže určiť tón hlasu značky, ako aj jej vzhľad a atmosféru – teda, aké sa s ňou spájajú emócie, pretože si môžete značku predstaviť ako skutočnú osobu. To pomôže zjednotiť rôzne osobnosti a ľudí vo vašej spoločnosti a udržať komunikáciu vo vnútri firmy a aj smerom von v súlade so značkou.

4. Stratégia značky a akčný plán

Definujeme positioning značky na trhu, teda postavenie značky na trhu. Definujeme, ako sa značka bude prejavovať, čo bude hovoriť, akým spôsobom. Navrhujeme messaging, charakteristické prvky značky a v akčnom pláne aj aktivity, ktorými značka môže zaujať svoje miesto na trhu, aby sa stratégia premietla do reality.

K Stratégii pre silné značky je možné dokúpiť:

Exekutívu Stratégie – môže obsahovať:
– Naming – tvorbu názvu pre značku
– Systém vizuálnej identity značky
– Tvorba webovej stránky
Prieskumy o povedomí o značke a iné prieskumy
Marketingovú stratégiu pre silné značky
Produktovú stratégiu pre silné značky a iné

Naozaj potrebujem značku, ak chcem predávať?

 

Áno, lebo…

Značka je dnes pre úspešné podnikanie kľúčová. Aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, značka je oveľa viac než len logo a vizuálna identita. Je to komplexný súbor emócií, hodnôt a zážitkov, ktoré si zákazníci s vašou firmou spájajú.

Mnoho ľudí si myslí, že budovanie značky je len pre veľké firmy. To však nie je pravda. Aj malé firmy a živnostníci môžu mať silnú a ľúbivú značku, ktorá im pomôže uspieť.

Prečo je značka taká dôležitá?

  • Pomáha vám odlíšiť sa od konkurencie: Ako zaujmete svojich potenciálnych zákazníkov a postaráte sa o to, že s vami budú ľudia rezonovať? Práve silná značka vám to pomôže dosiahnuť.
  • Buduje dôveru a lojalitu: Zákazníci si s väčšou pravdepodobnosťou vyberú firmu, keď jej dôverujú. Silná značka vám pomôže budovať dôveru a lojalitu medzi vašimi zákazníkmi.
  • Zvyšuje hodnotu vášho podnikania: Silná značka je cenným nehmotným majetkom, o ktorý sa môžete oprieť a ktorý môže zvýšiť hodnotu vášho podnikania.
  • Pomáha vám prekonať krízy: Aj v náročných podmienkach môže silná značka pomôcť vášmu podnikaniu prosperovať.

Investícia do budovania silnej značky sa vám v konečnom dôsledku mnohonásobne vráti. Silná značka vám pomôže dosiahnuť vaše ciele, zvýšiť predaj a vybudovať si úspešné podnikanie. Preto by ste svoju značku na začiatku svojho podnikania nemali podceňovať a mali by ste sa jej dôkladne venovať.

V našom brand ateliéri vám pomôžeme vytvoriť unikátnu a silnú značku, ktorá vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.

Viete pre moju značku vytvoriť logo a/ alebo vizuálnu identitu?

 

Áno, a veľmi radi. Tvorba logotypov a vizuálnych identít je naša srdcová záležitosť. 

Potrebujem pre svoju značku len nový web, robíte to?

 

Áno, s potešením pre vás vytvoríme webovú stránku podľa vašich potrieb. Ozvite sa nám.

Ako nájsť a osloviť moju cieľovú skupinu?

 

Pre pochopenie cieľovej skupiny je potrebná analýza. Na základe dát sa zistí, kde sa vaša cieľová skupina nachádza a ktorými kanálmi a médiami ju možno efektívne osloviť. Netreba podceňovať  propagáciu. A v neposlednom rade je potrebné dbať na tvorbu kvalitného a relevatného obsahu a/alebo reklamného obsahu a ľúbivej grafiky. Dnes vám s tým už dokáže pomôcť aj AI, ale nezabúdajte, že človek vždy najradšej komunikuje s človekom. 👍

Ako pracovať s cieľovou skupinou vám pomôže definovať rozumná stratégia.

Prosperujte so silnou

a zmysluplnou značkou

Tvoríme pre značky, ktoré menia svet na dobré miesto pre život

Dohodnite sa s nami na bezplatnej konzultácii

14 + 14 =